МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.11.17
Эрүүл мэнд

Сум болон өрхийн эрүүл мэндийн төвд олгох санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжилтийг нэмэгдүүллээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ