МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.11.27
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Рапс тариалах үрийн стандартыг гаргах шаардлагатай

Сүүлийн үед манай оронд ихээр тариалах болсон РАПС сорт нь Монгод тохиромжтойг эцэслэх шаардлагатай байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ