МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Улаанбаатар хотын барилга, байгууламж газар хөдлөлтөд тэсвэртэй эсэх талаар асуулт хүргүүллээ
2023.03.07
Барилга, Хот байгуулалт

Улаанбаатар хотын барилга, байгууламж газар хөдлөлтөд тэсвэртэй эсэх талаар асуулт хүргүүллээ

Иргэдээс ирж буй санал хүсэлтэд Улаанбаатар хот төдийгүй аймаг, сумдад баригдаж буй барилгын чанар, норм, стандарт, байгалийн гамшигт тэсвэртэй эсэх талаар холбогдох тоон мэдээллийн асуудлыг хөндсөн асуултууд маш ихээр ирж байна.

Иймд УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.13 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 дэх заалт, 12 дугаар зүйлинй 12.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Барилга хот байгуулалтын сайд Ц.Даваасүрэнд асуулт хүргүүллээ.

УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа: Улаанбаатар хотын барилга, байгууламж газар хөдлөлтөд тэсвэртэй эсэх талаар асуулт хүргүүллээ

ШИНЭ МЭДЭЭ