Туваан

Цэвэгдорж

Туваан

  • Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны гишүүн
  • Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
  • Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын байнгын хорооны гишүүн
  • Нийгмийн Бодлогын байнгын хорооны гишүүн
  • Агаарын Бохирдолыг бууруулах Асуудлын дэд хорооны гишүүн
  • Хөнгөн Үйлдвэрлэлийн дэд хорооны гишүүн
  • Хүнд Үйлдвэрлэлийн дэд хорооны гишүүн
  • Төв аймаг, 14-р тойрог
2010
2011
2012
Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн дэд сайд
2013
2014
2015
2016
2017
Ардчилсан Намын генсек
2018
2019
2020
АН-ын Дэд дарга
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

164 мэдээ