МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.12.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Ц.Туваан: Энэ оны НДШ төлөлт улсын хэмжээнд ямар хувьтай байна вэ?

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна. 

Төсөлд

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл нь 2 зүйлтэй бөгөөд төслийн 1 дүгээр зүйлд 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ногдуулж тайлагнасан боловч хуульд заасан хугацаанд шимтгэл төлөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг Зөрчлийн тухай хуулийн 10.17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан торгох шийтгэл, мөн зүйлийн тайлбарын хоёр дахь өгүүлбэрт заасан алдангиас тус тус чөлөөлөхөөр тусгажээ.


Төслийг хэлэлцэх үед УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан Нийгмийн даатгалтай холбоотой зарим асуудлаар салбарын сайдаас асуулт асуулаа. 

УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан

"Хуулийн төслийг дэмжиж байна. НДШ-ийг ажил хийж байгаа болон ажил олгож байгаа хүн бүр төлдөг. Энэ шимтгэл жил бүр нэмэгдэж ирсэн, энэ нь иргэд, ААН-үүдэд хүнд ачаа болж ирдэг. Жилийн эцсийн тайлан, бланс гарч байна. Тэгэхээр НДШ-ийн төлөлт ямар байгааг хэлж өгөөч?

Малчдын НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх хуулийн төслийг сунгах асуудал ямар шатандаа явна вэ? гэдгийг мөн асууя.

ШИНЭ МЭДЭЭ